Tidskriften Elvis startades 1979 av Bruno Tillander och var under många år tidningen och fanklubben som förenade Elvisfansen i Sverige. De första 3 numren gick under namnet Elvis Forever. Även fans i grannländerna läste tidningen. Efter några år tog Åke Flodin över klubben, tidningen och Elvisfestivalen i Västerås och drev dessa fram till sin död 2018.


Här hittar du ett par nummer av Tidskriften Elvis som e-tidningar.


'Tidskriften Elvis' was started in 1979 by Bruno Tillander and was during many years the magazine,  the fan club and the Elvis festival in Västerås which united the Swedish Elvis fans. The first three issues was called 'Elvis Forever' Even some fans in the neighbouring countries read the magazine. After a few years Åke Flodin took over and ran the club and the magazine until his death in 2018.


Below you find a couple of issues of the magazine as e-magazines. Click on the cover to load the magazine.


Klicka på omslagsbilden för att ladda tidningen.

Elvis i Norden

Tidskriften Elvis